Kontaktné údaje:

FITmedia, s.r.o.,

IČO: 47663499

DIČ:  2024034694

IČ DPH: SK2024034694

so sídlom v Slovenskej republike, 962 12 Stožok, Stožok 50 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38950/S