Fáza See

Fáza "Vidieť" (See) je prvou fázou v modeli "See, Think, Do, Care" a zodpovedá za prvotné oboznámenie zákazníka s produktom alebo službou.  V tejto fáze zákazník ešte nemusí byť pripravený na nákup, pretože ešte nepozná dostatočne produkt alebo službu, ktorú ponúkate. Cieľom fázy "Vidieť" je prezentovať produkt alebo službu tak, aby bol zákazník oboznámený s […]

Fáza See

Prvá zo štyroch fáz nákupného cyklu ktorá by nás mala zaujímať.
Čo je dobré vedieť aby sme zasiahli túto najpočetnejšiu zákaznícku skupinu?

Fáza See

Prvá zo štyroch fáz nákupného cyklu ktorá by nás mala zaujímať.
Čo je dobré vedieť aby sme zasiahli túto najpočetnejšiu zákaznícku skupinu?

Fáza See (zákazník sa rozhliada)

Prvá zo štyroch fáz nákupného cyklu ktorá by nás mala zaujímať.
Čo je dobré vedieť aby sme zasiahli túto najpočetnejšiu zákaznícku skupinu?